De waarborg infrastructuur

Garandeer de voltooiing van de infrastructuur van uw project

De infrastructuurgarantie garandeert de overheidsinstanties de voltooiing van de infrastructuurwerken rond uw site. Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de afgifte van omgevingsvergunning kan bepaalde extra taken verbinden aan de afgifte van deze vergunning. Naast het verstrekken van de nodige financiële waarborgen, kunnen de taken ook de aanleg of renovatie van wegen inhouden, groene ruimten inrichten, openbare gebouwen of dienstruimten plaatsen of bepaalde type woningen omvatten. Als omgevingsvergunninghouder zijn deze taken vaak uw verantwoordelijkheid. Onderhoud uw cashflow met de infrastructuur waarborg.

Wat zijn de voordelen voor de onderschrijver ?

 Verbintenissen

De garantie helpt u om aan uw financieringsverplichtingen te voldoen.

 Schatkist

Stelt u in staat het bedrag te garanderen zonder uw cashflow te beïnvloeden.

Wat zegt de wet over
de waarborg infrastructuur ?

guillemets bleusDe infrastructuurwaarborg vertegenwoordigt een aanvullende garantie die niet wettelijk verplicht is, maar die vereist kan zijn wanneer de lokale overheid bepaalde taken verbindt met het verlenen van de omgevingsvergunning. Om zeker te zijn dat deze taken uiteindelijk ook worden uitgevoerd vraagt de lokale overheid een waarborg. Dankzij deze waarborg is uw bedrijf beschermd zonder dat u het geld opzij hoeft te leggen.

visuel garantie financière achevement immeuble tres haut

Wie kan deze waarborg onderschrijven ?

De waarborg infrastructuur wordt onderschreven door de promotor/ ontwikkelaar die eigenaar is van de omgevingsvergunning.

Wanneer deze infrastructuurwaarborg onderschrijven ?

Bij afgifte van de vergunning zijn de voorwaarden gekend. Deze moet onderschreven worden voor de werken.

Een vraag ?