Decenale verzekering

Onderschrijf de Franse decenale verzekering

U bent een aannemer of vakman in de bouwsector :  De tienjarige verzekering of “decenale” zal u toelaten om de schade te herstellen die optreedt na oplevering van de werken. De tienjarige aansprakelijkheid speelt gedurende 10 jaar in Frankrijk en is er verplicht.

Franse decenale verzekering

In regel met de wet

De Franse decenale verzekering is verplicht indien u als aannemer actief bent op bouwwerven in Frankrijk. Om ervoor te zorgen dat de klanten van SAR wettelijk in orde zijn bieden wij deze verzekering aan.

Verzeker uw aansprakelijkheid

“La décennale”  beschermt de aansprakelijkheid van de aannemers gedurende 10 jaar.

Stel uw kopers gerust

De koper van uw project hoeft zich met deze garantie geen zorgen te maken over slecht vakmanschap. Gedurende 10 jaar zal het worden beschermd tegen defecten.

10 jarige garantie

Bescherm uw klanten tegen mogelijke defecten gedurende 10 jaar en verzeker deze van kwaliteit. Hiermee kan u uw werk met vertrouwen opleveren.

Waarvoor bent u aansprakelijk ?

guillemets bleusDe tienjarige aansprakelijkheid loopt gedurende 10 jaar vanaf de oplevering van de werken. De aannemer is aansprakelijk bij een defect in de constructie waardoor het geheel ongeschikt is voor zijn bestemming.      

visuel garantie financière achevement immeuble tres haut

Wie zijn de betrokkenen bij deze tienjarige aansprakelijkheid ?

Bij een zakelijk contract tussen bouwheer en (onder)aannemer zijn laatstgenoemden verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Wanneer deze tienjarige verzekering onderschrijven ?

De decenale verzekering zorgt voor de herstelling van eventuele schade die is ontstaan na oplevering van de werken. Het is echter essentieel om zich in te schrijven voor men met het project aanvangt.

De Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering :
een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet Spinetta

De wet van 4 januari 1978, ook bekend als de Wet Spinetta (genoemd naar Adrien Spinetta, voorzitter van de interministeriële commissie die verantwoordelijk is voor deze wet), regelt de aansprakelijkheden en verzekeringen op het gebied van de bouw. De Spinetta-wet houdt de aannemer aansprakelijk voor schade of storingen als gevolg van een bouwhandeling op de werf. Om zich hiervoor in te dekken is de aannemer verplicht om een decenale verzekering af te sluiten Deze verzekering is niet alleen geldig voor de huidige eigenaar van het goed, maar ook voor de opeenvolgende eigenaars. Alleen de Franse staat, wanneer deze bouwt voor haar rekening, ontsnapt aan deze verzekeringsplicht.

guillemets bleus

Wacht niet langer.
Kies voor een solide partner.

Een vraag?