Wet Breyne

Financiële Voltooiingswaarborg

Verzeker de voltooiing van uw vastgoedproject zodat uw kopers met een gerust hart hiernaartoe kunnen leven. Sluit uw Financiële Voltooiingswaarborg of Waarborg Wet Breyne af met SAR, verzekeringsmakelaar voor de professionelen in de bouwsector, en geniet van een op maat gemaakte vakkundige begeleiding.

Inschrijving van een waarborg Wet Breyne met SAR :
de voordelen

Competitief tarief

Een nauwkeurige evaluatie van uw verzekeringspremie.

De verzekeraars waarmee wij nauw samenwerken hanteren unieke premie’s op het openstaand risico, namelijk op de bouwkosten en de erelonen. Na een studie van uw dossier door financiële analisten bieden onze partners u de scherpst mogelijke tarifering aan.

Financiële Optimalisatie

Voorfinanciering van uw project.

Zodra uw project in garantie wordt genomen mag u de verkoopaktes laten verlijden en gebeurt het echte “verkoop op plan”. Hiermee kan u deels of volledig uw in opbouw zijnde project verkopen. Naarmate de werken vorderen, kan u dit per schijf aanrekenen aan uw kopers. Deze vorm van gedeeltelijke projectfinanciering verlicht de financiële last van uw project.

Flexibiliteit

Uw project is uniek ?  Onze oplossing ook !

We bieden u een gepersonaliseerde en pertinente verzekeringsoplossing aan die specifiek en op maat van uw project zal worden opgesteld, rekening houdende met de voorverkopen en toekomstperspectieven.

Snelheid

Uw tijd is kostbaar ? Wij zijn heel reactief !

Er wordt een studie uitgevoerd van uw dossier door analisten, de professionelen van de bouwsector zoals u verzekeren behoort tot de “corebusiness” van hun taak. Dankzij die expertise is de behandeltijd voor dossiers kort.

guillemets bleus Voor een vlot lopend vastgoedproject, verwijzen wij u graag door naar onze technische verzekeringen: de ABR-Verzekering en de Tienjarige Aansprakelijkheidsverzekering.

Indien u over onze expertise wilt beschikken is een eenvoudige contactopname voldoende.

visuel garantie financière achevement immeuble tres haut

De Financiële Voltooiingswaarborg/ Wet Breyne : een wettelijke bescherming

De Financiële Voltooiingswaarborg, in het kader van de Wet Breyne (wet van 9 juli 1971), verstrekt aan kandidaat-bouwers van een nog op te richten project enerzijds en aan de kandidaat-kopers van dit project anderzijds de zekerheid dat er, indien vereist, een derde garant alle nodige middelen zal verstrekken om de privatieve en gemeenschappelijke delen van het project af te werken.

Deze voltooiingswaarborg dekt ook de eigendomsoverdracht van bestaande gebouwen waarvoor de verkoper zich verbindt om belangrijke transformatie- of uitbreidingswerken uit te voeren

Wie onderschrijft de waarborg Wet Breyne ?

Als verkoper van een project op plan, voorbestemd voor de residentiële sector (zowel individueel als collectief) of voor gemengd gebruik, bent u bij wet verplicht om een Financiële Voltooiingswaarborg af te sluiten.

Wanneer deze waarborg Wet Breyne onderschrijven?

De Financiële Voltooiingswaarborg kan worden onderschreven door de aanemer (al dan niet erkend) of door de promotor vóór of tijdens de werken. De dekking begint bij het verlijden van de verkoopakte en duurt tot de oplevering van de werken.

Verzekering voor de verkopen op plan :
welke waarborgen zijn er voor de koper ?

De FVW is een duidelijk contract waar we transparant zijn met informatie, de toekomstige eigenaar is verzekerd van 100% voltooiing van het vastgoedproject. Het garandeert de kandidaat-koper, tijdens een aankoop op plan, de aanwezigheid van een garant die elk risico van financiële wanbetaling van de bouwheer kan dekken.

picto protection contre faillite

Bescherming tegen een eventueel faillissement van de promotor

picto contre insolvabilite tirelire cochon cassée

Bescherming tegen het onvermogen van de bouwheer

guillemets bleus

Kies voor een solide partner die uw vak kent.

Vraag een voorstelling

Vul hieronder onze vragenlijst Wet Breyne volledig in stuur deze, samen met de nodige documenten op, naar info@sar-belgium.com

U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Nous avons besoin de votre consentement pour charger le service ReCaptcha! Nous utilisons reCAPTCHA pour vérifier les informations que vous avez saisies. Ce service peut collecter des données sur votre activité.
    Veuillez consulter les détails et accepter le service pour continuer.