HET JURIDISCHE RISICO VERZEKEREN OM DE TIJD TE BEHEERSEN

Ons doel: voorkomen dat maatschappelijke verantwoorde projecten worden geblokkeerd door juridische beroepen

Het doel van de Renewable Energy Policy is om de bouw, exploitatie en financiering van wind-, fotovoltaïsche- en biogasprojecten mogelijk te maken, ondanks het bestaan ​​van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Voordat een verzekering wordt afgesloten, moet het dossier van de administratieve machtiging en de geplaatste beroepen op deze machtiging aan een dubbele juridische audit worden onderworpen. Indien de exploitant al een eerste juridische audit heeft, wordt deze tweede audit uitgevoerd door een advocatenkantoor gespecialiseerd in stedenbouwkundige vergunningen en hernieuwbare energie, in opdracht van de verzekeraar ten koste van de promotor.

Risicoanalyse en preventie

De kosten van de fase Risicoanalyse en Preventie fase zijn gekoppeld aan de aard en complexiteit van het gecontroleerde project. Ze worden bepaald op basis van de informatie die door de operator wordt verstrekt. Een gepersonaliseerd tariefvoorstel wordt opgesteld na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier voor risicomelding.

Verzekeringsfase

In het geval van een schadegeval (beperking of annulering van de vergunning) die niet kan worden geregulariseerd, zijn de volgende dekkingen van toepassing:

-Het inkomensverlies P90 voor maximaal 4 jaar

-De kosten met betrekking tot het incident: sloop, opslag, beveiliging, niet-nakoming van huurcontracten, aankoopcontracten elektriciteit, bijkomende ABR-premie, verhuur van materiaal, enz.

– De openstaande schuld van het krediet aan de financiële instelling voor dit project na maximaal 4 jaar inkomen P90

-Sociaal kapitaal en bijbehorende lopende rekeningen (geïnvesteerd eigen vermogen) na 4 jaar P90

– Annuleringskosten voor renteafdekkingsinstrumenten (SWAP)

-De kosten van vervroegde aflossing van de schuldendienst

 

De prijsstelling is gebaseerd op het risico dat wordt overgedragen aan de verzekeraar.