ABR verzekering

De ABR verzekering voor uw projecten

Voorkom onnodig tijdverlies op uw werf door een incidenteel schadeongeval en dek de onvoorziene kosten met een ABR-verzekering.

Onderschrijf uw Alle Bouwplaatsrisico’s-verzekering met SAR : de voordelen

picto protection parapluieEen volledige dekking

Voor een serene werf

Een ABR-verzekeringscontract dekt niet alleen uw bouwwerf tegen alle mogelijke materiële schade maar ook de bouwcomponenten van de werf en de schade aan derden veroorzaakt door de werken. De ABR dekt alles behalve de uitsluitingen vermeld in het contract.

contrat sur mesureOp maat gemaakte garantie

Uw project, uw dekking.

Verzekeringscontract die wordt onderschreven voor een specifieke werf, voor opeenvolgende werven of als abonnement, de ABR-verzekering is uitbreidbaar en volledig aanpasbaar aan de kenmerken van uw project. U bent gedekt naar uw noden en behoeften: verzekering van zaken, maar ook aansprakelijkheidsverzekering, u kiest zelf de reikwijdte van uw dekking.

picto main faciliteEen snelle oplossing bij conflicten

Niets moet uw werf vertragen

Het identificeren van de oorzaken van schade, het bepalen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van verhaal kan tijdrovend zijn. Met de ABR-verzekering is er geen zoektocht naar verantwoordelijkheid, maar wel een onmiddellijke reparatie zodat het ongeplande schadegeval maar een beperkte impact heeft op de realisatie van uw project en de initiële deadlines.

picto expertise diplome et toqueDeskundige verzekeraars

Risico’s beheersen is ons vak.

Geniet van een diepgaande studie van uw project uitgevoerd door risicoanalisten. Wij als verzekeringsmakelaar voor de professionelen in de bouwsector bieden onze competenties aan en begeleiden u graag om uw project te beschermen en om samen de eindmeet te halen.

De ABR verzekering :
een essentiële garantie

guillemets bleusHet ABR-verzekeringscontract biedt de verzekerde persoon of de verzekerde personen, indien het schadegeval zonder verhaal gebeurt, de garantie van een onmiddellijke interventie in geval van schade om de stoornissen te identificeren, te herstellen, alsmede een snelle schadevergoeding uit te betalen van de reële kosten die door het schadegeval zijn teweeggebracht.

visuel garantie financière achevement immeuble tres haut

Wat dekt deze
ABR-verzekering ?

De ABR-verzekering dekt alle materiële schade die uw werf tijdens de bouw heeft opgelopen en afhankelijk van de situatie de immateriële schade, zoals bijvoorbeeld :

  • Een brand
  • Diefstal of vandalisme
  • Een natuurramp
  • Een instorting of grondverzakking
  • Een ongeluk op de bouwplaats

Wie onderschrijft de ABR ?

Dit kan worden onderschreven door bouwbedrijven, promotors of projectontwikkelaars, als natuurlijk of rechtspersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Toch is het echter vaak de eigenaar, de eerste die zich bezighoudt met de bescherming van zijn toekomstige eigendom, die het initiatief neemt om een ABR-verzekering af te sluiten.

Wanneer moet men een ABR onderschrijven ?

De ABR-verzekering moet verplicht worden afgesloten vóór de opening van uw werf. De ABR dekt alle bouwprofessionals (inclusief aannemers en onderaannemers) die op de site werken tijdens de volledige bouwperiode, vanaf het begin van de werken tot de oplevering van het werk aan uw klanten met nog een onderhoudsperiode van 12 of 24 maanden inbegrepen.

De ABR-verzekering :
duur van de dekking

De ABR-verzekering voorziet twee afzonderlijke periodes van toepassing. De eerste tijdens de bouwperiode en de tweede, gewoonlijk “Full Maker Warranty” genoemd, loopt 12 (of 24) maanden na oplevering van het project. Laatstgenoemde beschermd uzelf tegen accidentele schade die uitsluitend het gevolg is van nalatigheid, onhandigheid of valse manoeuvres van bedrijven die op de werf werken als onderdeel van hun contractuele verplichtingen (controles, onderhoud, reparaties).

guillemets bleus

Kies voor een solide partner.
Wees gedekt voor onvoorziene omstandigheden

Onderschrijf nu uw ABR verzekering

Vul hieronder onze ABR-vragenlijst volledig in
Stuur deze, samen met de nodige documenten op, naar info@sar-belgium.com
U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Nous avons besoin de votre consentement pour charger le service ReCaptcha! Nous utilisons reCAPTCHA pour vérifier les informations que vous avez saisies. Ce service peut collecter des données sur votre activité.
    Veuillez consulter les détails et accepter le service pour continuer.