Algemene Voorwaarden

SAR Belgium

Verzekeringstussenpersoon, geregistreerd bij de FSMA onder nummer : 0713.489.636
Maatschapelijk zetel; Louizalaan 54, 1050 Brussel.
BCE en BTW nummer : 0713.489.636
E-mail : info(at)sar-belgium.com
Toezichthoudende autoriteit : FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

Accommodatie wordt verzorgd door :
Pages Jaunes.
204, Rond-point du Pont de Sèvres, 92649 Boulogne-Billancourt Cedex
Naamloze vennootschap met raad van bestuur met een kapitaal van 4.005.038.115 euro
444212955 RCS Nanterre
n ° BTW intra FR 12444212955.
Telefoon: +33(0)1.46.23.30.00

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Informatie over producten en diensten

De informatie die op deze site wordt meegedeeld, wordt ter informatie en algemeen aangeboden. Het beweert niet uitputtend te zijn. Ondanks de updates van de inhoud van de site, kan S AR Belgium niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie.
SAR Belgium zorgt ervoor dat de verstrekte informatie volledig en actueel is. Desondanks kunnen er fouten optreden in de aan u ter beschikking gestelde informatie. Mocht dit het geval zijn, dan zal SAR Belgium er alles aan doen om de informatie te corrigeren.
De inhoud van de site (inclusief de links) kan te allen tijde zonder waarschuwing of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van SAR Belgium.

Privacybeleid

De informatie die op deze site wordt verzameld, wordt opgeslagen in een database van SAR Belgium voor het exclusieve abonnement en beheer van verzekeringscontracten.
Ze worden bewaard en bestemd voor de productie- en beheerafdeling voor een goede werking en een goede monitoring van garanties, betalingen, premies, enz.
Onze site vraagt ​​geen naamregistratie van haar bezoekers en voert geen naamregistratie uit voor het eenvoudig raadplegen van haar pagina’s. In sommige gevallen (delen van functies en sociale modules, contactformulieren, deelname aan een wedstrijd, online betaling, enz.) Wordt u mogelijk gevraagd om persoonlijke gegevens achter te laten (namen, voornamen, telefoonnummers, adressen) postadres, e-mailadres …). Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u tijdens het verzamelen aangegeven met een asterisk.
Indien nodig kan het verzamelformulier vergezeld gaan van een selectievakje waarmee u kunt accepteren of weigeren dat uw gegevens namens derden voor commerciële doeleinden worden gebruikt en / of aan derden worden overgedragen.
We verzamelen geen gevoelige gegevens, namelijk gegevens met betrekking tot uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen of uw vakbondslidmaatschap, of die verband houden met uw gezondheid of uw seksleven.
Bovendien zijn we bij het raadplegen van onze website verplicht om gegevens met betrekking tot uw browsen te verzamelen en te verwerken (met name cookies, uw IP-adres, de pagina’s die u hebt bezocht en de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd), en naar uw terminal (type gebruikte browser, model en versie van uw besturingssysteem, resolutie van uw scherm, aanwezigheid van bepaalde plug-ins, enz.). We zullen ook een geschatte geolocatie van uw stad van herkomst uitvoeren. Deze gegevens zullen enerzijds worden gebruikt om statistieken over het gebruik van onze site uit te voeren om deze relevanter te maken, om de bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze producten te identificeren en om u reclame-aanbiedingen op en buiten onze site aan te bieden gerelateerd aan uw interesses en mogelijk aan uw plaats.
De gebruiker kan zich steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met SAR Belgium (info info(at)sar-belgium.com)
In overeenstemming met de wet van 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en eventueel te corrigeren. Na bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart), kunt u, op schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek gericht aan SAR Belgium, een gratis schriftelijk rapport van uw persoonlijke gegevens ontvangen. Indien nodig kunt u ook verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of onjuist zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt, afhankelijk van de configuratie van uw browser en die zullen worden gebruikt om uw terminal te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site om:

– om statistieken en tellingen van het aantal bezoeken en het gebruik van de verschillende rubrieken en inhoud van onze site vast te stellen om studies uit te voeren om de inhoud te verbeteren;
– om advertentie-inhoud aan te passen aan uw interesses en mogelijk uw plaats, die het gevolg zijn van de navigatiegegevens van uw terminal tussen de secties van onze site zonder dat we persoonlijke gegevens hebben waarmee we u kunnen identificeren of rechtstreeks contact met u opnemen.

Cookies van derden
Wanneer u onze site bezoekt, kunnen een of meer cookies van partnerbedrijven (“cookies van derden”) in uw terminal worden geplaatst. Het doel van deze cookies van derden is om uw interessecentra te identificeren via de producten die op onze site worden geraadpleegd en om navigatiegegevens te verzamelen om het advertentie-aanbod dat naar u wordt verzonden buiten onze sites te personaliseren.
Wij zorgen ervoor dat de partnerbedrijven instemmen met de verzamelde op onze sites in overeenstemming met de wet informatie te verwerken “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 en verbinden zich ertoe passende maatregelen te nemen om te beveiligen en te beschermen; vertrouwelijkheid van gegevens.

Cookies geïntegreerd in applicaties van derden op onze site
We kunnen een computertoepassing van derden opnemen in een deel van de functionaliteit van onze site, waardoor inhoud kan worden gedeeld door gebruikers van onze site, zoals de Facebook-knop ‘Delen’ of ‘Vind ik leuk’ of de knop ‘ Twitter ”,“ LinkedIn ”, etc. Het sociale netwerk dat de applicatie levert, zal u waarschijnlijk identificeren via zijn eigen cookies, zelfs als u de knoppen niet hebt gebruikt toen u onze site bezocht, simpelweg omdat u bent verbonden met uw gebruikersaccount op uw terminal met het betreffende sociale netwerk.

We hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om deze informatie te verzamelen en nodigen u uit om hun privacy beleid te raadplegen.

Ontvangers van gegevens
De ontvangers van de via onze site verzamelde gegevens zijn:
– Voor de identificatie van de bedrijven die onze site hebben geraadpleegd, en voor de realisatie van frequentiestatistieken, het bedrijf Pages Jaunes.
– Voor het voorstel van een advertentie-aanbieding aangepast aan uw browsegeschiedenis, het bedrijf Digital To Store.